Vi är jätteglada att få vara en del av Idrottshögskolans satsning!

Hälsa på Campus
Onsdag den 13 september 2017 lanserade Idrottshögskolan konceptet ”Hälsa på campus” (f.d. Studentsportardagen). Projektet är en del i en satsning på hälsa och friskvård vid Umeå universitet. Hälsa på campus erbjuder studenter och anställda kostnadsfria aktiviteter och föreläsningar. Tisdagen den 13 februari arrangeras Hälsa på campus på nytt.

Läs mer här:
http://www.ih.umu.se/halsa-pa-campus