Vill ni veta mer om mässan? Hör gärna av er med eventuella funderingar!

Michele Cicchetti, Umeå studentkår
070-686 90 11, medlemsnytta@umeastudentkar.se

Christer Nederstedt, Hello Nature AB
070-597 82 86, christer@hellonature.se

Henrik Bjelkstål, Umeå studentkår
070-308 72 11, henrik.bjelkstal@umeastudentkar.se