Om Umeå Fäktklubb UFK
Umeå Fäktklubb bildades 1961.
Sporten innehåller tre discipliner, florett, värja och sabel. Av dessa har värjfäktningen klart flest utövare. De tre disciplinerna är följande:

Florett

Floretten är ett stötvapen, vilket betyder att stötar göres enbart med spetsen. Floretten användes i början som ett övningsvapen för duellvapnet, värjan.

Kamper med florett kräver god teknik och kan vara mycket livliga (såsom sabelmatcher) eller försiktiga (som värjmatcher). Florett är en olympisk gren för såväl herrar som för damer.

I florett så är endast träffar mot bålen giltiga.

Värja

Värjan är liksom floretten ett stötvapen, vilket betyder att träffar göres enbart med spetsen.

Värjfäktning kräver, samt utvecklar, tålamod, en förträfflig observationsförmåga samt nerver av stål.

Värjans princip är duellens.

Värjfäktningen har inga konventioner: den första som träffar vinner stöten. I värjfäktning är hela kroppen giltig träffyta.

Värja är en olympisk gren för såväl herrar som för damer.

Sabel

Sabeln är ett stöt, hugg och skärvapen, vilket betyder att träffar kan göras med spetsen, eggen eller med baksidan av klingan.

I sabelfäktning så är hela överlivet giltig träffyta.

Sabel var fram till år 2000 en olympisk gren enbart för herrar men är numera en olympisk gren även för damer.

I UFK tränar och tävlar vi i värja, florett och sabel.

I en fäktmatch räknar man antalet stötar, vanligtvis är en match 5 eller 15 stötar.